تسکین سردرد بدون نیاز به دارو

تسکین سردرد بدون نیاز به دارو

با استفاده از این تکنیک باستانی چینی هر یک از نقاط را به مدت یک دقیقه ماساژ  دهید تا سردرد شما تسکین یابد.
 

نظر بدهید