تقویت ماهیچه‌های صورت

تقویت ماهیچه‌های صورت

. ماسک آناناس برای تقویت ماهیچه‌های صورت
. پوست صورتتان را با آب آناناس ماساژ بدین،یک پنبه رو به آب آناناس آغشته کنید و روى پوست بزنید و بعد ماساژ بدین و بعد از چند دقیقه بشورید

نظر بدهید