سفیدشدن پوست

سفیدشدن پوست

. روزی یک لیوان آب خیار بخورید.
. از ماسک خیار رنده شده به همراه ماست کم چرب روی پوست استفاده کنیدنظر بدهید