فواید مصرف گوچه فرنگی

فواید مصرف گوچه فرنگی

مقاومت پوست در برابر اشعه فرابنفش خورشیدی در زنانی که گوجه می خورند بیشتر است . و توانایی بدن در مقابله با پرتوهای ماورای بنفش را افزایش داده و مانند ضد آفتاب عمل می کند


نظر بدهید