علل ریزش مو غیر ارثی

علل ریزش مو غیر ارثی

. استرس
 . بیماری های عفونی
. کمبود ویتامین
. تنظیم نبودن عادت ماهانه
چای سبز با کاهش استرس و بیماری های عفونی می تواند به شما تا 50 درصد کمک کند.

نظر بدهید