سریع ترین و کم هزینه ترین راه برای رفع آفتاب سوختگی

سریع ترین و کم هزینه ترین راه برای رفع آفتاب سوختگی

 سریع ترین و کم هزینه ترین راه برای رفع آفتاب سوختگی
. ماست خیلی سرد رو مستقیما روی موضع بمالید و 15 دقیقه بعد با آب سرد شستشو بدید (4 بار در روز)

نظر بدهید